De doelstelling van fysiotherapie

Fysiotherapie, of fysiotherapie, is gericht op het maximaliseren van de kwaliteit van leven en bewegen. Wanneer de functie is verminderd door ouderdom, ziekte, letsel of de omgeving, kan dit vakgebied helpen. Vaak helpt fysiotherapie bij het herstellen en ontwikkelen van de bewegingen die het leven voor mensen leefbaar maken. Bij fysio eindhoven helpen ze je hier graag mee op weg. 

De werkwijze van een fysiotherapeut

Fysiotherapeuten of fysiotherapeuten zijn de sleutelfactor in het genezingsproces. Zij werken samen met patiënten, hun familie en andere professionals om de beste resultaten voor de patiënt te bereiken. Gewoonlijk stelt de therapeut een diagnose op basis van de voorgeschiedenis van een individu en een lichamelijk onderzoek

Ook bouwen de therapeuten op dit gebied beweging op door middel van oefeningen, onderwijs, en manuele therapie. Tenslotte is de geschiedenis van deze vorm van therapie van groot belang voor het begrip van de beroepsbeoefenaren en de therapie zelf.

De historie van fysiotherapie

Men denkt dat vroege artsen, zoals Hippocrates, de eersten waren die fysiotherapie toepasten. Zij gebruikten massages en hydrotherapie om sommige van hun patiënten te behandelen. Het eerste gedocumenteerde gebruik van deze therapie was echter van Per Henrik Ling, de man die het Koninklijk Centraal Instituut voor Gymnastiek (of RCIG) oprichtte. Het RCIG had als doel het verstrekken van massage en lichaamsbeweging boven alles.

 In 1894 richtte een groep verpleegsters de Chartered Society of Physiotherapy op en in 1913 werd in Nieuw-Zeeland een school voor deze therapie opgericht. Van daaruit heeft het zich alleen maar verder verspreid. In de V.S. werd uiteindelijk in 1974 een specialisatie voor fysiotherapie opgericht en sindsdien is men zich blijven ontwikkelen en verbeteren. Vandaag de dag zijn er zelfs meerdere specialisaties binnen deze therapie.

Meerdere vakgebieden in de fysiotherapie

Cardiovasculaire en pulmonale revalidatie zijn ondergebracht in een sectie die Cardiopulmonair heet. Geriatrische fysiotherapie is het tweede gebied, dat zich richt op het ouder worden en meestal oudere volwassenen. Neurologische fysiologie richt zich op mensen met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer. Dan is er de orthopedische therapie, die patiënten met letsels aan het bewegingsapparaat behandelt. Kindertherapie richt zich bijna altijd op zuigelingen, kinderen en adolescenten.

 De professionals in deze sectie behandelen een grote verscheidenheid aan problemen, waaronder verwondingen, aandoeningen en ziekten. Tenslotte is er het type fysiotherapie dat bekend staat als integumentary. Fysiotherapeuten op dit gebied lossen problemen op met de huid en aanverwante organen, zoals brandwonden of wonden. Hoewel er nog enkele andere vakgebieden binnen dit type therapie zijn, zijn dit de zes meest erkende, omdat ze samen problemen met het hele menselijk lichaam omvatten